Domů
Aktuálně
pořádané akce Domova, aktuality
Dokumenty a informace
pro žadatele
Kontakty
vedení domova a jednotlivé služby

Povinně zveřejňované informace

1. Úplný oficiální název povinného subjektu

Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy, příspěvková organizace

2. Zřizovatel

Město Zákupy, Borská čp.5, 471 23 Zákupy

3. Důvod a způsob založení

 • Organizace je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb domov pro seniory a pečovatelská služba dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.
 • Organizace byla zřízena dne 24.dubna 2003 na dobu neurčitou na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Zákupy.

6. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti

Případné platby můžete poukázat: č.ú. 164539176/0600

7. Identifikační číslo (IČ)

71167463

Daňové identifikační číslo (DIČ)

Nejsme plátci DPH.

9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace

10. Kde a jak lze podat žádost o přijetí do služby

 • Žádost lze podat písemně prostřednictvím České pošty nebo datové schránky.
 • Možné je i osobní doručení do sídla organizace (viz bod 5).
 • K podání žádosti slouží formulář, který je v elektronické podobě k dispozici na www.ddzakupy.cz.
 • Formulář si lze osobně vyzvednout v sídle organizace a nebo požádat o jeho zaslání.

11. Zřizovací listina

Zřizovací listina

12. Účetní uzávěrky

 • Výkaz zisku a ztrát 2018
 • Rozvaha 2018
 • Příloha 2018
 • Výkaz zisku a ztrát 2017
 • Rozvaha 2017
 • Příloha 2017
 • Výkaz zisku a ztrát 2016
 • Rozvaha 2016
 • Příloha 2016
 • Výkaz zisku a ztrát 2015
 • Rozvaha 2015
 • Příloha 2015
 • Výkaz zisku a ztrát 2014
 • Rozvaha 2014
 • Příloha 2014
 • Výkaz zisku a ztrát 2013
 • Rozvaha 2013
 • Příloha 2013

16. Rozvojové plány

 • DS aktualizace analýzy plánu a rozvoje poskytovaných sociálních služeb 2019
 • DZR aktualizace analýzy plánu a rozvoje poskytovaných sociálních služeb 2019
 • DS analýza a plán rozvoje poskytovaných sociálních služeb 2017
 • DZR analýza a plán rozvoje poskytovaných sociálních služeb 2017
Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy, p.o.
Nové Zákupy 500
471 23 Zákupy

IČ: 711 67 463
Datová schránka organizace: fjegr4x
info@ddzakupy.cz

Další kontakty dle oddělení

Domov pro seniory

V Domově pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby v rozsahu §49 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy, p.o.

Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy, p.o.

Historie

Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou byl zřízen městem Zákupy jako příspěvková organizace 24. 4. 2003. Původní bytovka po sovětské armádě byla zrekonstruována v roce 1993.

To mě zajímá
Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy, p.o.

ProstředíDomov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy, p.o.

Pokoje