Úvod

Veškeré informace podávají sociální pracovnice na čísle 487 874 908

Zajišťujeme komplexní pobytové sociální služby pro seniory, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc a péči jiné fyzické osoby. Dále poskytujeme pečovatelskou službu.

Domov pro seniory

V Domově pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby v rozsahu §49 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Více informací zde »

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Více informací zde »

Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy, p.o., jsou poskytovateli sociálních služeb domov pro seniory a pečovatelská služba. Provoz obou služeb byl v roce 2020 podpořen dotací z rozpočtu Libereckého kraje, z finančních prostředků MPSV ( smlouva č. OLP/684/2020.