Domů
Aktuálně
pořádané akce Domova, aktuality
Dokumenty a informace
pro žadatele
Kontakty
vedení domova a jednotlivé služby

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Počet Název Cena celkem za započatý měsíc
1 Lůžko mechanické s hrazdou a matrací 400,- Kč
2 Vozík mechanický 400,- Kč
4 Toaletní židle pevná 200,- Kč
3 Toaletní židle na kolečkách 200,- Kč
1 Chodítko 4-kolé vysoké 200,- Kč
3 Chodítko nízké s kolečky 200,- Kč
1 Chodítko pevné 200,- Kč
1 Nástavec na WC 100,- Kč
1 Židle do sprchy 100,- Kč

Aktuální seznam kompenzačních pomůcek platný od 1.11.2023. Schváleno RM č.173/2023/RM Bod B), dne 25.10.2023.

Kontakt:

Anna Kouřimská DiS.
Nové Zákupy 500
471 23 Zákupy

Telefon:

487 874 908, 730 518 574

Email: kourimska@ddzakupy.cz

 

Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy, p.o.
Nové Zákupy 500
471 23 Zákupy

IČ: 711 67 463
Datová schránka organizace: fjegr4x
info@ddzakupy.cz

Další kontakty dle oddělení

Domov pro seniory

V Domově pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby v rozsahu §49 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy, p.o.

Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy, p.o.

Historie

Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou byl zřízen městem Zákupy jako příspěvková organizace 24. 4. 2003. Původní bytovka po sovětské armádě byla zrekonstruována v roce 1993.

To mě zajímá
Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy, p.o.

ProstředíDomov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy, p.o.

Pokoje