Domů
Aktuálně
pořádané akce Domova, aktuality
Dokumenty a informace
pro žadatele
Kontakty
vedení domova a jednotlivé služby

Zrušena povinnost používat ochranu úst a nosu

Vážení návštěvníci, vážení blízcí našich obyvatel domova důchodců,

s platností od 5.5.2022 byla zrušena povinnost používat k ochraně úst a nosu respirátor min. třídy FFP2, případně nanoroušku, a to po celou dobu pobytu v budově domova důchodců.

 


Současně s tím vás žádáme o ohleduplnost a zvážení svého aktuální zdravotního stavu před návštěvou domova důchodců.

Zároveň děkuji za dodržování všech nastavených opatření, kterými jsme prošli.

Bc. Romana Kučerová
ředitelka DD a DPS Zákup

 

Publikováno: 10. května 2022 6:00

Zpět na všechny články

Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy, p.o.
Nové Zákupy 500
471 23 Zákupy

IČ: 711 67 463
Datová schránka organizace: fjegr4x
info@ddzakupy.cz

Další kontakty dle oddělení

Domov pro seniory

V Domově pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby v rozsahu §49 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy, p.o.

Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy, p.o.

Historie

Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou byl zřízen městem Zákupy jako příspěvková organizace 24. 4. 2003. Původní bytovka po sovětské armádě byla zrekonstruována v roce 1993.

To mě zajímá
Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy, p.o.

ProstředíDomov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy, p.o.

Pokoje