Domů
Aktuálně
pořádané akce Domova, aktuality
Dokumenty a informace
pro žadatele
Kontakty
vedení domova a jednotlivé služby

Návštěvy povoleny

Vážení návštěvníci, vážení blízcí našich uživatelů domova důchodců,

návštěvy v domově důchodců jsou povoleny, není již potřeba se objednávat, ale nadále trvá povinnost používat k ochraně úst a nosu respirátor min. třídy FFP2, případně nanoroušku, a to po celou dobu návštěvy.


Žádáme vás, abyste vždy před návštěvou zvážili svůj aktuální zdravotní stav, a tak mysleli na své blízké i na naše zaměstnance. V případě, že dojde k výskytu onemocnění COVID-19 v naší organizaci, dochází k velmi složité situaci, která nám potom výrazně komplikuje běžný chod v zařízení.

Děkujeme za dodržování a respektování tohoto opatření.

Bc. Romana Kučerová
ředitelka DD a DPS Zákup

Publikováno: 2. května 2022 6:00

Zpět na všechny články

Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy, p.o.
Nové Zákupy 500
471 23 Zákupy

IČ: 711 67 463
Datová schránka organizace: fjegr4x
info@ddzakupy.cz

Další kontakty dle oddělení

Domov pro seniory

V Domově pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby v rozsahu §49 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy, p.o.

Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy, p.o.

Historie

Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou byl zřízen městem Zákupy jako příspěvková organizace 24. 4. 2003. Původní bytovka po sovětské armádě byla zrekonstruována v roce 1993.

To mě zajímá
Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy, p.o.

ProstředíDomov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy, p.o.

Pokoje