Domů
Aktuálně
pořádané akce Domova, aktuality
Dokumenty a informace
pro žadatele
Kontakty
vedení domova a jednotlivé služby

Návštěvy aktualizace platná od 6.1.2022

Vážení návštěvníci domova důchodců,

omezení návštěv v domově důchodců Zákupy stále trvá, ale jsou povoleny výjimky.

 


Od 6.1.2022 jsou omezeně povoleny návštěvy v domově důchodců za dodržení těchto podmínek:

1) Realizace návštěvy

a) Objednávejte se v pracovní dny, v čase 9:00-11:00 hod., na čísle 487 874 908

b) Návštěvy budou povoleny denně: od pondělí do neděle, v čase 14:00 -17:00 hod.

c) Vstup do budovy domova důchodců je zadním vchodem.

d) Vzhledem k naší personální kapacitě jsou povoleny návštěvy:

e) Maximálně 5 osob/den

f) 1 osoba / na uživatele domova/ max. 60 min.

g) Návštěva je umožněna u uživatelů:

 • V terminálním stádiu
 • U prudce se zhoršujícího stavu uživatelů
 • U uživatelů v adaptačním procesu

2) Osoba může uskutečnit návštěvu pokud:

 1. Nevykazuje příznaky onemocnění covid – 19 a vyjma dítěte do dovršení 12 let věku prokáže, že splňuje alespoň jednu s následujících podmínek.
 2. Absolvovala nejdéle před 72 hodinami před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad vystavený laboratoří, odběrovým centrem, zdravotnickým zařízením.
 3. Prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření MZČR a od prvního pozitivního RAT testu nebo RT- PCR testu neuplynulo více než 180 dní, o tomto doloží doklad vystavený praktickým lékařem nebo rozhodnutí KHS a prokáže se občanským průkazem.
 4. Předloží národní certifikát nebo digitální EU COVID o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, přičemž údaje uvedené v certifikátech musí být ověřitelné dálkově přímo z písemného potvrzení, a od aplikace druhé dávky očkovací látky dle očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dnů (případně první u jednodávkového schématu), a předloží občanský průkaz k ověření totožnosti.

3) Spolu s tím je nutné dodržet tato opatření

Před zahájením samotné návštěvy je každý povinen:

 1. Mít nasazen osobní ochranný prostředek nosu a úst: respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu
 2. Provést důkladnou dezinfekci rukou
 3. Použít návleky na obuv
 4. Nechat si změřit tělesnou teplotu. Pokud bude teplota vyšší než 37,5 ˚C a budete vykazovat příznaky typické pro onemocnění COVID – 19, nebude návštěva umožněna
 5. Podepsat čestné prohlášení (viz příloha)
 6. Při samotné návštěvě dodržovat ochrannou vzdálenost 2m

V případě, že nesouhlasíte s nastaveným režimem návštěv, musíte vyčkat až na úplné uvolnění návštěv vládou a správními orgány. Nemůžeme Vám umožnit vstup do budovy.

Děkujeme, že respektujete výše nastavená opatření, časy objednávání a návštěv. Na tyto situace nemáme personální ani technické vybavení, přesto děláme maximum.

Přejeme příjemnou návštěvu

Bc. Romana Kučerová
Ředitelka DD a DPS Zákupy

Publikováno: 6. ledna 2022 6:00

Zpět na všechny články

Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy, p.o.
Nové Zákupy 500
471 23 Zákupy

IČ: 711 67 463
Datová schránka organizace: fjegr4x
info@ddzakupy.cz

Další kontakty dle oddělení

Domov pro seniory

V Domově pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby v rozsahu §49 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy, p.o.

Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy, p.o.

Historie

Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou byl zřízen městem Zákupy jako příspěvková organizace 24. 4. 2003. Původní bytovka po sovětské armádě byla zrekonstruována v roce 1993.

To mě zajímá
Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy, p.o.

ProstředíDomov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy, p.o.

Pokoje