Naše poslání

Posláním Pečovatelské služby v Zákupech je poskytování přiměřené pomoci v péči o vlastní osobu a domácnost, která Vám může pomoci změnit k lepšímu Vaší nepříznivou sociální situaci.

Seniorům, tělesně a  zdravotně postiženým obyvatelům se sníženou soběstačností nabízíme služby, které vedou k podpoře samostatného života v domácím prostředí, k zachování vlastních hodnot, důstojnosti a přispívají k sociálnímu začleňování.

Uživatelům našich služeb se snažíme vyhovět v takové míře, abychom podporovali jejich samostatnost, aby využívali své zachované schopnosti, vedli svůj nezávislý život a mohli spolurozhodovat o formě péče.