Naše cíle a zásady

Naše služby se pružně přizpůsobují individuálním potřebám jedinců.

Motivujeme uživatele k činnostem, které nevedou k setrvání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace a posilujeme sociální začleňování jedinců.

Pomoc je užitečná, respektující a příjemná, protože je založena na spolupráci rovnocenných partnerů.

Uživatel může kombinovat tuto službu s jinými službami.

Uživatel rozhoduje sám za sebe a určuje, kdo z jeho rodiny smí ovlivňovat průběh služby a v jaké míře.

Respektujeme jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, pohlaví, rodinný stav, ekonomickou situaci, náboženství a politickou příslušnost.

Chráníme právo osoby na soukromí a důvěrnost jeho sdělení. Data a informace požadujeme s ohledem na potřebnost při zajištění sociální služby, informujeme uživatele o jejich potřebnosti a použití.

Organizace pravidelně a aktuálně informuje veřejnost o svých službách.

V mnoha oblastech spolupracujeme s odborníky, lékaři, neziskovou i podnikatelskou sférou.

Jsme si vědomi svých odborných a profesních omezení. Pokud není v našich silách sami pomoci, poskytneme informace o dalších formách pomoci.