Koho je možné přijmout do DPS

Do DPS lze přijmout přednostně občany Zákup nebo přilehlých částí, kteří mají sníženou soběstačnost a jsou držiteli starobního nebo invalidního důchodu. Výhodou je mít již zavedenou pečovatelskou službu. Do DPS můžeme přijmout i žadatele z jiných měst a obcí. Tito žadatelé mají vyšší nájemné.