Kde lze vyzvednout a podat žádosti o přijetí do DPS

Žádosti o přijetí do DPS jsou k dispozici u sociální pracovnice nebo u ředitele organizace. Lze je podat osobně nebo poštou na výše uvedené adrese. Na základě návrhu ředitele organizace, rozhoduje o přidělení bytu Rada města Zákupy.