Odmítnutí zájemce o služby

Zájemce nesplňuje podmínku danou zákonem č.108/2006 Sb. § 40 v platném znění podmiňující poskytování pečovatelské služby osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.

Neposkytujeme službu, o kterou osoba žádá.

Nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá (v případě odmítnutí z kapacitních důvodů je zájemce zařazen do seznamu žadatelů).

Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, byla vypovězena v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouva o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Žadatel má možnosti a schopnosti k tomu, aby využil jiné veřejné komerční služby (např. stravování).