Koho nelze přijmout do DPS

Do DPS nelze přijmout osoby vyžadující 24 hodinovou péči, kteří nejsou schopni žít bez cizí pomoci a jejichž zdravotní stav vyžaduje trvalou lékařskou nebo ošetřovatelskou péči. Dále nelze přijmout občany postižené psychickými poruchami, občany závislé na alkoholu a na jiných toxických látkách a občany asociální a nepřizpůsobivé, kteří by mohli narušovat život v DPS.