Cílová skupina

Senioři = osoby, které pobírají starobní důchod, mající sníženou soběstačnost z důvodu věku, projevující se sníženou schopností péče o domácnost a vlastní osobu.

Osoby s tělesným nebo zdravotním postižením = osoby pobírající plný invalidní důchod, mající sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, projevující se sníženou schopností péče o domácnost a vlastní osobu.