Pečovatelská služba

Co je Pečovatelská služba

Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob v rozsahu §40 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách.

Služba je poskytována na území města Zákupy a v přilehlých částech (Božíkov, Brenná, Veselí, Starý a Nový Šídlov, Lasvice, Kamenice). Na základě smluv s příslušnými obecními úřady lze poskytovat vybrané služby i občanům z ostatních obcí v okolí Zákup.