Odmítnutí zájemce o služby

Zájemce nesplňuje podmínku danou zákonem č.108/2006 Sb. o sociálních službách, § 49 v platném znění, podmiňující poskytování pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, jejiž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Neposkytujeme službu, o kterou osoba žádá.

Nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá (v případě odmítnutí z kapacitních důvodů je zájemce zařazen do seznamu žadatelů).

Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, byla vypovězena smlouva o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy, v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí.

Zájemce, kteří nedosáhli příslušného věku, potřebují stálou lékařskou péči, trpí takovou psychickou nemocí, která vyžaduje odborně vyškolený personál, jsou závislí na alkoholu nebo jiných drogách.

Zájemce, kteří nechtějí nebo se nedokážou přizpůsobit jiným, než vlastním pravidlům.