Naše poslání

Posláním Domova důchodců Zákupy je usilovat o vytváření bezpečného, příjemného, domácího prostředí pro naše klienty a prostřednictvím profesionálních služeb jim chceme pomáhat klidně a důstojně žít.

Seniorům se sníženou soběstačností a péčí o vlastní osobu nabízíme služby, které vedou k podpoře samostatného života v pobytovém zařízení, k zachování vlastních hodnot, důstojnosti a přispívají k sociálnímu začleňování.

Uživatelům našich služeb se snažíme vyhovět v takové míře, abychom podporovali jejich samostatnost, aby využívali své zachované schopnosti, vedli svůj nezávislý život a mohli spolurozhodovat o formě péče.