Naše cíle a zásady

Naše služby se pružně přizpůsobují individuálním potřebám jedinců.

Pomoc je užitečná, respektující a příjemná, protože je založena na spolupráci rovnocenných partnerů.

Uživatel rozhoduje sám za sebe a určuje, kdo z jeho rodiny smí ovlivňovat průběh služby a v jaké míře.

Respektujeme jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, pohlaví, rodinný stav, ekonomickou situaci, náboženství a politickou příslušnost.

Chráníme právo osoby na soukromí a důvěrnost jeho sdělení.

V mnoha oblastech spolupracujeme s odborníky, lékaři, neziskovou i podnikatelskou sférou.

Podporovat klienty v soběstačnosti, dovednostech, v sebeobsluze, v odpovědnosti za své chování, v samostatném rozhodování a seberealizaci.

Spokojenost uživatelů s poskytovanými službami – tu pravidelně zjišťovat formou rozhovorů. Jejich připomínky, přání a stížnosti využívat ke zlepšování poskytovaných služeb.

S pomocí profesionálního personálu podporovat psychickou a fyzickou kondici uživatelů nabídkou programu aktivit, zájmových činností, kulturních a společenských akcí, aby jejich život byl plnohodnotný a pestrý.

Zajistit dostatečný počet kompenzačních pomůcek – vozíků, chodítek.

Podporovat, vytvářet a udržovat vztahy klientů s rodinami a osobami blízkými.

Otevřenost Domova – umožnit uživatelům přijímání návštěv, na pokojích nebo v jídelnách na jednotlivých patrech. Podporujeme pobyt uživatelů mimo Domov – návštěva rodiny, výlety.

Podporovat a zvyšovat kvalifikaci personálu v přímé péči.

Poskytujeme pomoc ve složitějších situacích – sociálně právní poradenství, spolupráce při řešení problémů, ochrana práv a oprávněných zájmů, jednání s úřady, hospodaření s penězi.

Pravidelně a aktuálně informujeme veřejnost o svých službách.