Jaké služby poskytujeme

Poskytnutí ubytování.

Poskytnutí stravy.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.

Zprostředkování kontaktů se společenským prostředím.

Sociálně terapeutické činnosti.

Aktivizační činnosti.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.