Jak se rozhoduje o přijetí do Domova důchodců

O přijetí do DPS rozhodují níže uvedená kritéria, která se posuzují na základě podané žádosti a sociálního šetření v domácnosti žadatele, momentálního zdravotního stavu žadatele a naléhavosti a potřebnosti. O přijetí rozhoduje ředitel na základě doporučení sociální pracovnice a vrchní sestry.

Kritéria pro přijetí:

Přednostně jsou umísťováni žadatelé ze Zákup a přilehlých obcí, dále z regionu Českolipska a případně celého Libereckého kraje. Občany z jiných regionů přijímáme v případě, že mají v regionu sociální kontakty nebo příbuzenské vazby.

Věková hranice pro přijetí je stanovena na 65 let a více.

Rodina již není schopná se o klienta sama postarat.

Vzhledem ke změnám zdravotního stavu jsou pro něj již nedostačující terénní pečovatelské služby.

Klientův zdravotní i psychický stav mu již neumožňuje vést samostatný život.

Přijímáni jsou také klienti po stabilizaci zdravotního stavu během pobytu v léčebně dlouhodobě nemocných, kdy potřebují komplexní péči, kterou nelze zajistit jiným způsobem.