Cílová skupina

Senioři = osoby, které pobírají starobní důchod, mající sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, s trvale sníženou schopností péče o vlastní osobu a prostředí, ve kterém žili, s trvalou ztrátou soběstačnosti v zajišťování základních životních potřeb (fyzické postižení, Alzheimerova nemoc nebo jiný typ demence).

Věková struktura cílové skupiny:

mladší senioři – 65 – 80 let

starší senioři – nad 80 let