Návštěvy v DD Zákupy

Zákupy 19. 5. 2020

Vážení návštěvníci Domova důchodců Zákupy,
Vážení rodinní příslušníci,
Vážení klienti,

na základě rozhodnutí vlády ČR jsou od 25. 5. 2020 povoleny návštěvy v pobytových sociálních službách.
Zároveň jsme ale také povinni dbát zajištění bezpečnosti a zdraví našich klientů. Je třeba si uvědomit, že pandemie COVID-19 je největším nebezpečím právě pro seniory – naše klienty. Musíme myslet na to, že nákaza může být pro naše klienty fatální, a to s ohledem na jejich věk, zdravotní stav a tím i sníženou imunitu. Z výše uvedených důvodů stanovuji Pravidla návštěv, účinnost je od 20. 5. 2020 do odvolání s ohledem na základě nařízení MZ ČR, MPSV ČR a Hygienické stanice Libereckého kraje.

Pravidla návštěv v DD Zákupy

1. Návštěva bude umožněna v určeném termínu pouze po předchozí telefonické nebo emailové domluvě u sociální pracovnice. Telefonovat lze od 20. 5. 2020 ve všední dny, v době od 9 – 13 hod na 605002095, email bretova@ddzakupy.cz. Objednání je vždy možné nejdříve na následující den.
2. Návštěvy budou probíhat denně v době od 13 do 17 hod. Ve stejný čas může být pouze jedna návštěva na jednotlivých patrech, tedy současně čtyři. Na dvoulůžkovém pokoji může byt ve stejný čas návštěva pouze u jednoho klienta, klienti budou na pokoji odděleni závěsem.
3. Návštěva může trvat max. 1 hod. Na 1 návštěvu mohou přijít max. 2 osoby, děti do 15 let se do tohoto počtu nezapočítávají.
4. Návštěvy budou probíhat výhradně na pokoji klienta nebo na zahradě. Po ukončení návštěvy doprovodí personál návštěvu k východu.
5. Zákaz návštěv pro osoby s příznaky respiračního onemocnění (kašel, rýma) a s příznaky chřipky.
6. Při příchodu je každá návštěva povinna nechat si personálem změřit teplotu bezdotykovým teploměrem. Při teplotě 37°C a více nebude návštěva umožněna a osoba neprodleně opustí zařízení domova. Teplota bude zaznamenána na čestném prohlášení, které každá návštěva vyplní při příchodu (za děti vyplní a podepíše zákonný zástupce nebo jiná dospělá osoba)
7. Návštěva si při příchodu i odchodu desinfikuje ruce a po celou dobu má ústa zakrytá rouškou. Klient roušku používá s ohledem na své možnosti (zdravotní stav, míra porozumění).
8. Po každé návštěvě bude provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce a bude vyvětrán pokoj (větrání je vhodné i v průběhu návštěvy).

Ing. Jaromír Misík, ředitel DD Zákupy

Leave a Comment (0) ↓