Návštěvy v DD Zákupy

Zákupy 9. 6. 2020

Vážení návštěvníci Domova důchodců Zákupy,

Vážení rodinní příslušníci,

Vážení klienti,

na základě rozhodnutí vlády ČR jsou od 25. 5. 2020 povoleny návštěvy v pobytových sociálních službách.

Zároveň jsme ale také povinni dbát zajištění bezpečnosti a zdraví našich klientů. Je třeba si uvědomit, že pandemie COVID-19 je největším nebezpečím právě pro seniory – naše klienty. Musíme myslet na to, že nákaza může být pro naše klienty fatální, a to s ohledem na jejich věk, zdravotní stav a tím i sníženou imunitu. Z výše uvedených důvodů stanovuji Pravidla návštěv, účinnost je od 15. 6. 2020 do odvolání s ohledem na základě nařízení MZ ČR, MPSV ČR a Hygienické stanice Libereckého kraje.

Pravidla návštěv v DD Zákupy

  1. Návštěvy budou probíhat denně v době od 13 do 17 hod. bez nutnosti předchozího objednání. Na dvoulůžkovém pokoji doporučujeme ve stejný čas návštěvu pouze u jednoho klienta, případná návštěva druhého klienta se doporučuje uskutečnit na zahradě. Klienti budou na pokoji odděleni závěsem.

  2. Návštěva může trvat max. 1 hod. Na 1 návštěvu mohou přijít max. 2 osoby, děti do 15 let se do tohoto počtu nezapočítávají.

  3. Návštěvy budou probíhat výhradně na pokoji klienta nebo na zahradě. Po ukončení návštěvy doprovodí personál návštěvu k východu.

  4. Zákaz návštěv pro osoby s příznaky respiračního onemocnění (kašel, rýma) a s příznaky chřipky.

  5. Návštěva přichází hlavním vchodem (po schodišti), zazvoní na sesternu. Po příchodu personálu se návštěva (jmenovitě každá osoba včetně dětí) zapíše do Knihy návštěv.

  6. Návštěva si při příchodu i odchodu desinfikuje ruce a po celou dobu má ústa zakrytá rouškou. Klient roušku používá s ohledem na své možnosti (zdravotní stav, míra porozumění).

  7. Po každé návštěvě bude provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce a bude vyvětrán pokoj (větrání je vhodné i v průběhu návštěvy).

Ing. Jaromír Misík, ředitel DD Zákupy

Leave a Comment (0) ↓